Hội thi BKBN trường MNQN và sơ kết học kỳ 1

Thứ sáu - 03/01/2014 10:27
Trường Mầm non Quài Nưa đã tổ chức thành công hội thi BKBN cấp trường Và sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014
Hội thi BKBN trường MNQN và sơ kết học kỳ 1

Hội thi BKBN trường MNQN và sơ kết học kỳ 1

xem ảnh

DANH SÁCH HỌC SINH THI BKBN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Stt Họ và tên trẻ Ngày tháng năm sinh Lớp SBD Điểm thi Ghi chú
1 Lường Thị Nga 28/09/2008 MGL A1 TT 103 19,75 xuất sắc
2 Lò Thanh Thảo 5/12/2008 MGLA2- TT 116 19,75 xuất sắc
3 Cà Anh Thư  14/10/2008 MGL A1 TT 97 19,25 nhất
4 Là Văn Khánh 14/10/2008 MGLA2- TT 108 19,25 nhất
5 Lò T Thanh Thúy 7/1/2009 MGN- TT 32 19 nhất
6 Trần Thị Thu Thảo 17/07/2009 MGN - TT 39 19 nhất
7 Sùng Thị Tỉnh 2/3/2008 MGG B. Chá 82 19 nhất
8 Lường T T Nguyệt 22/04/2008 MGLA3 B.Củ 75 18,75 nhất
9 Lò Văn Tiến 22/01/2010 MGG B.Giáng 11 18,5 nhất
10 Quàng Thiên Lâm 28/03/2010 MGG B.Giáng 13 18,5 nhất
11 Đoàn Thu Ánh 6/8/2010 MG- Bé 18 18,5 nhất
12 Nguyễn Hồng Nhung 4/8/2009 MGN - TT 35 18,5 nhất
13 Lò Quý Trọng 12/2/2009 MGG 3-4 B.Củ 67 18,5 nhất
14 Lê Anh Dũng 21/05/2008 MGLA2 -TT 104 18,5 nhất
15 Nguyễn Anh Tuấn 14/01/2008 MGLA2 -TT 107 18,5 nhất
16 Trần Việt Hưng 23/6/2008 MGLA2 117 18,25 nhất
17 Bùi Thùy Dương 8/5/2009 MGN - TT 31 18 nhất
18 Nguyễn Thảo Linh 22/04/2009 MGN- TT 34 18 nhất
19 Trần Ngọc Anh 8/11/2009 MGN- TT 36 18 nhất
20 Ng Phạm Quốc Duy 8/7/2009 MGN - TT 37 18 nhất
21 Quàng Văn Trường 17/04/2009 MGG 3-4 B.Củ 59 18 nhất
22 Cà Công Tuấn 14/01/2008 MGL A1 TT 93 18 nhất
23 Phí Hà Vi 1/11/2009 MGN - TT 33 17,5 nhất
24 Lò Anh Giang 10/2/2008 MGLA3 B.Củ 79 17,5 nhất
25  Lê Huy Hoàng 20/10/2008  MGL A1 TT 98 17,5 nhất
26 Quàng Văn Trọng 21/03/2008 MGL A1 TT 101 17,5 nhất
27 Quàng Bảo An 17/11/2008 MGL A1 TT 89 17,25 nhất
28 Tòng Huy Hoàng 17/02/2010 MGG 3-4B.Cọ 8 17 nhất
29 Quàng Hải Yến 25/10/2009 MGN- TT 42 17 nhất
30 Lường Thị Thu Hoài 15/02/2009 MGG 3-4B.Cọ 50 17 nhất
31 Lò Thị Thu 29/10/2009 MGG B.Giáng 72 17 nhất
32 Lò Thị Ninh 15/5/2009 Ghép 3-4-5 bản trá 73 17 nhất
33 Quàng  Văn Định 25/01/2008 MGLA3 B.Củ 74 17 nhì
34 Lò Thị Thủy 20/10/2008 MGLA3 B.Củ 78 17 nhì
35 Lường Anh Thư 20/11/2008 MGLA3 B.Củ 80 17 nhì
36 Lò Thị Hương 20/11/2008 MGG B. Chá 87 17 nhì
37 Trần T Hiền Lương 8/3/2008 MGL A1 TT 95 17 nhì
38 Lường Thị Thương 16/12/2008 MGL A1 TT 102 17 nhì
39 Lò Văn Thư 25/05/2008 MGLA2 -TT 115 17 nhì
40 Lò Việt Hưng 6/9/2008 MGL A1 TT 91 16,75 nhì
41 Lò Văn Quân 8/2/2010 MGG B.Giáng 12 16,5 nhì
42 Nguyễn Thế Bảo Anh 1/1/2010 MG- Bé 27 16,5 nhì
43 Lò Thế Vinh 9/7/2009 MGG 3-4 B.Củ 66 16,5 nhì
44 Lường Văn Tâm 14/05/2008 MGG B. Chá 83 16,5 nhì
45 Trần Minh Giang 1/2/2008 MGL A1 TT 94 16,5 nhì
46 Nguyễn T Ngọc Tú 26/05/2008 MGL A1 TT 96 16,5 nhì
47 Lường Sáu Diêu 11/4/2008 MGLA2 -TT 113 16,5 nhì
48 Phạm Vân Anh 10/12/2008 MGLA2 118 16,5 nhì
49 Cà Văn Sòng 3/1/2008 MGL A1 TT 90 16,25 nhì
50 Lý Bình Nguyên 31/12/2011 Nhà trẻ 4 16 nhì
51 Lường Hải Duy 30/03/2010 MGG 3-4 B.Cọ 9 16 nhì
52 Vũ Thu Hoài 1/9/2010 MG- Bé 16 16 nhì
53 Lò Mạnh Dũng 24/05/2010 MG- Bé 24 16 nhì
54 Lường Thị Quỳnh 14/12/2009 MGG 3-4 B.Cọ 46 16 nhì
55 Quàng Duy Mạnh 16/11/2009 MGG 3-4 B.Củ 61 16 nhì
56 Tòng Văn Chịnh 19/01/2009 MGG B. Chá 68 16 nhì
57 Lò Văn Tuấn 24/09/2008 MGLA3 B.Củ 76 16 nhì
58 Lò Văn Sơn 11/11/2008 MGLA3 B.Củ 81 16 nhì
59 Tòng Duy Dương 5/8/2008 MGL A1 TT 100 16 nhì
60 Giàng A Chính 10/3/2008 MGLA2 -TT 110 16 nhì
61 Lò Thị An 16/01/2008 MGLA2- TT 111 16 nhì
62 Quàng Văn Tiến 17/11/2008 MGLA2- TT 112 16 nhì
63 Lò Thị Nhung 10/6/2010 MG- Bé 22 15,5 ba
64 Lê Hà Vi 27/12/2010 MG- Bé 28 15,5 ba
65 Cà Văn Nam 12/3/2009 MGN- TT 40 15,5 ba
66 Lò Bảo Hiệp 7/6/2009 MGN - TT 41 15,5 ba
67 Quàng Ngọc Quyến 25/08/2009 MGG 3-4 B.Củ 60 15,5 ba
68 Tòng Kim Ngân 27/03/2009 MGG B. Chá 69 15,5 ba
69 Lò Kiều Oanh 28/04/2009 MGG B. Chá 70 15,5 ba
70 Lường Thị Thương 21/12/2008 MGLA3 B.Củ 77 15,5 ba
71 Lò Thị Hải 16/08/2008 MGG B. Chá 86 15,5 ba
72 Lò Văn Tiến 7/10/2008 MGG B. Chá 88 15,5 ba
73 Lường Việt Anh 21/06/2008 MGL A1 TT 92 15,5 ba
74 Hoàng Thanh Bình 26/09/2008 MGLA2- TT 105 15,5 ba
75 Lò Thị Tuyết 25/04/2008 MGLA2- TT 109 15,5 ba
76 Trịnh Doãn Đông 24/02/2011 Nhà trẻ 1 15 ba
77 Lường Phương Linh 14/02/2011 Nhà trẻ 7 15 ba
78 Lường Văn Thắng 14/04/2010 MGG B.Giáng 14 15 ba
79 Lò Thị Duyên 28/04/2010 MG- Bé 21 15 ba
80 Đinh Nhật Anh 21/11/2009 MGN - TT 43 15 ba
81 Lò Thị Doan 23/03/2009 MGG 3-4 B.Củ 57 15 ba
82 Lò Văn Dương 27/07/2009 MGG 3-4 B.Củ 62 15 ba
83 Lường Thị Lý Diễm 1/4/2009 MGG 3-4 B.Củ 63 15 ba
84 Lò Duy Tiến 5/4/2009 MGG 3-4 B.Củ 65 15 ba
85 Lầu Thị Phương 28/05/2008 MGG B. Chá 84 15 ba
86 Quàng Thị Thu Hà 4/1/2008 MGLA2- TT 114 15 ba
87 Trần Bảo Ngọc 25/03/2011 Nhà trẻ 3 14,5 ba
88 Nguyễn Vũ Bảo Sơn 16/06/2011 Nhà trẻ 5 14,5 ba
89 Quàng Văn Quý 10/3/2010 MGG B.Giáng 13 14,5 ba
90 Nguyễn Thị Lan Anh 20/06/2010 MG- Bé 20 14,5 ba
91 Phạm Thu Trang 6/2/2009 MGN- TT 38 14,5 ba
92 Lò Văn Long 2/4/2009 MGN- TT 44 14,5 ba
93 Quàng Bích Thông 18/12/2009 MGG 3-4 B.Cọ 45 14,5 kk
94 Lò Văn Huy 13/03/2009 MGG 3-4 B.Cọ 52 14,5 kk
95 Lò Thị Hà 12/7/2009 MGG 3-4 B.Cọ 54 14,5 kk
96 Cà Văn Thơ 7/9/2009 MGG 3-4 B.Cọ 55 14,5 kk
97 Cà Thị Thơ 26/07/2008 MGG B. Chá 85 14,5 kk
98 Nguyễn V Hương An 23/12/2008 MGLA2- TT 106 14,5 kk
99 Quàng Phương Linh 26/10/2011 Nhà trẻ 6 14 kk
100 Phí Hà Nam 8/3/2010 MG- Bé 17 14 kk
101 Lường Quý Tùng 14/01/2009 MGG 3-4 B.Cọ 47 14 kk
102 Lò Thị Kim Oanh 16/01/2009 MGG 3-4 B.Cọ 48 14 kk
103 Cà Thị Lan Tâm 25/01/2009 MGG 3-4 B.Cọ 49 14 kk
104 Lò Thị Khuyến 9/3/2009 MGG 3-4 B.Cọ 51 14 kk
105 Lò Thị Ngọc 24/12/2009 MGG 3-4 B.Củ 56 14 kk
106 Lò Thị Linh 15/05/2010 MGG B.Giáng 15 13,5 kk
107 Lò Thị Vân 20/03/2009 MGG 3-4 B.Cọ 53 13,5 kk
108 Lê Ngọc Diễm 22/12/2010 MG- Bé 19 13 kk
109 Quàng Văn An 28/01/2010 MG- Bé 30 13 kk
110 Lò Thị Kim Phượng 7/2/2009 MGG 3-4 B.Củ 58 13 kk
111 Lường Thị Thư 15/04/2010 MG- Bé 26 12 kk
112 Lò Văn Hùng 2/9/2010 MG- Bé 29 12 kk
113 Lò Ngọc Duy 14/02/2010 MG- Bé 23 11,5 kk

Nguồn tin: trường MNQN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn