DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Bạc Thị Thanh Thùy 14/01/1984 0912736158 Hiệu trưởng
2 Là Thị Khương 01/10/1983 01686777739 Hiệu Phó
3 Nguyễn Thị Xuyến 10/10/1964 01642096136 Giáo Viên
4 Vũ Thị Trang 12/03/1981 0985589117 Giáo viên
5 Đinh Thị Thảo 20/05/1985 01685177607 Giáo Viên
6 Vũ Thị Thư 21/03/1983 01687650927 Giáo Viên
7 Lê Thị Thái Hà 21/12/1983 0967293559 Giáo Viên
8 Nguyễn Thị Quý 29/07/1988 0965890586 Giáo Viên
9 Lò Thị Hà 05/11/1982 01674470238 Giáo Viên
10 Bùi Minh Huế 25/11/1986 0986855372 Giáo Viên
11 Bạc Thị Hà 04/09/1988 0978528254 Giáo Viên
12 Nguyễn Thị Huyền 28/6/1984 01634749641 Giáo Viên
13 Lò Thị Lợi 04/09/1989 0984276771 Giáo Viên
14 Lò Thị Cường 09/03/1989 0977695389 Giáo Viên
15 Quàng Văn Tuấn 29/12/1984 01654718535 Giáo Viên
16 Lò Văn Duy 03/05/1981 0948809980 Kế toán
17 Lường Văn Thưởng 19/08/1988 01695351421 NV Y tế
18 Vũ Thị Châu 25/05/1983 01667545750 Phục Vụ
19 Đinh Thị Vân 16/09/1980 01652081667 Phục Vụ
20 Nguyễn Thị Hương 03/11/1982 01659890701 Phục Vụ

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 21 giáo viên thuộc 3 tổ